the westin savannah harbor golf resort & spa
1 Resort Drive · Savannah · Georgia 31421 · USA · Phone: (912) 201-2000